WWW.AKOS.EDU.PL

KURSY I SZKOLENIA BHP

tel. 504  951  973

KURSY I SZKOLENIA BHP RADOM, WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE, ŚWIĘTOKRZYSKIE, CAŁA POLSKACZY WIECIE PAŃSTWO:

- że nieprzestrzeganie przepisów BHP w Waszym zakładzie pracy kosztuje?
- jakie są obowiązki w zakresie BHP pracodawcy, kierownika, pracownika?
- jakie kursy i szkolenia muszą odbyć Wasi pracownicy?
- co należy zrobić i jak sporządzić dokumentację gdy zdarzy się wypadek przy pracy lub w drodze?
- jakie uprawnienia posiada Społeczny Inspektor Pracy?
- czy przeprowadzono u Was ocenę ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy?
- o co najczęściej pyta osoba uprawniona do kontroli Waszego zakładu pracy?
Odpowiedzi na te pytania i pomoc znajdziecie Państwo u nas! 

Zapraszam do korzystania z naszych usług.
Dy
rektor Agencji inż. Czesław Woźniak 

  • pracowników nowoprzyjętych (szkolenie wstępne ogólne)
  • pracodawców i osób kierujących pracownikami
  • pracodawców wykonujących obowiązki służby BHP
  • pracowników służby BHP
  • pracowników inżynieryjno - technicznych
  • pracowników administracyjno - biurowych
  • pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych
  • nauczycieli oraz pracowników obsługi technicznej szkół
  • pracowników służby zdrowia
  • Społecznych Inspektorów Pracy (SIP)

Jak również innych szkoleń oraz kursów dostępnych na zlecenie. Pragniemy również podkreślić, że każde z wyżej wymienionych szkoleń oraz kursów jesteśmy w stanie przeprowadzić nie tylko w siedzibie naszej Agencji. Możemy je przeprowadzić na życzenie Zleceniodawcy w jego siedzibie lub wskazanym przez niego miejscu zarówno na terenie Radomia, regionu radomskiego, województwa mazowieckiego, świętokrzyskiego jak i na terenie całego kraju.

Czytaj więcej